سانیار

سانیار نامی کردی است و به معنی حامی و پشتیبان می باشد

اینهم عکسهایی از قصر بادی

دومین جشنواره غنچه های شهر

 

دومین جشنواره غنچه های شهر

 

 

[ يکشنبه 24 مهر 1390 ] [ 12:57 ] [ مامان سانیار ]
[موضوع : عکسهای متفرقه]

[ ]